вівторок, 1 січня 2019 р.

Тема

Інформатика

1 курс Дисипліна "Інформатика"
       Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер 

 Підручник  "Інформатика"  10(11) кл  Ривкін Й.Я. та ін.

Додатково

Інформатика 10 клас академічний рівень
(авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас академічний рівень
(авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 10 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська)
Прикладна інформатика
(авт. Б. С. Бусигін, Г. М. Коротенко, Л. М. Коротенко)


Розділ 1. Інформаційні технології в суспільстві.


Заняття 1. Інформаційні технології у суспільстві. (Лекція)
План
    1. Інформація, повідомлення, дані
    2. Інформаційні процеси
    3.Основні складові та ознаки сучасного суспільства
    4. Сучасні інформаційні технології.
    5. Людина в інформаційному суспільстві
    Презентація " Інформація, повідомлення, дані,         інформаційні процеси"
    Презентація "Техніка безпеки"
    Презентація "Сучасні ІТ"
    Тест "Інформаційні технології в суспільстві"
    Тест "Техніка безпеки в комп'ютерному класі"
    Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 5-9 
    Робота в зошиті
    Дайте відповіді на запитання: стор. 9 
    Виконати завдання: стор. 9
                                                    
                                            
Заняття 2. Інформаційна безпека. 
Навчання та професії в інформаційному суспільстві. (Лекція)

План
1. Проблеми інформаційної безпеки
2. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
3. Навчання в Інтернеті.
4. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці
5. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника Комп’ютерно-орієнтовані засоби діяльності.
Презентація " Проблеми  інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення"
Презентація "Комп'ютерно - орієнтовані засоби планування"
Тест  "Основи інформаційної системи"
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор.10-18
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 14 
Виконати завдання: стор. 13

 Інтернет комерція. Електронне урядування.  Штучний інтелект. 
План
1. Інтернет-маркетинг 
2. Інтернет-банкинг 
3. Системи електронного урядування 
4. Штучний інтелект Інтернет речей.Smart-технології та технології колективного інтелекту.

Презентація " Інтернет- маркетинг та інтернет -банкінг"
Презентація "Штучний інтелект"
Тест  "Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг" 
Тест "Штучний інтелект"
Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд  стор.  23-35 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 35 
Виконати завдання: стор. 35


Заняття 3. Навчання в Інтернеті. 
Професії майбутнього. (Практична робота 1)

Презентація " Навчання в Інтернеті"
Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд  стор.15-17
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер                     

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ  


Заняття 4. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. 
Комп'ютерний експертимент. 
План 
1. Моделі і моделювання. Класифікація моделей. 
2. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів.
3. Комп'ютерний експеримент. 
4. Основи статистичного аналізу даних.Презентація
Презентація до теми
Тест " Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний 
експеримент
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 36-48
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 41 
Виконати завдання: стор. 42-  пит. а

Відеоматеріали 1 до практичної роботи
Відеоматеріали 2 до практичної роботи
Інтерактивна вправа + тест . (Почати тест.....)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор.42-48
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер 


Заняття 5.  Візуалізація рядів даних. 
Створення діаграм.  Аналіз даних.

План 
1. Візуалізація рядів і трендів даних.
2. Інфографіка. Відеоматеріали тут
3. Розв'язування рівнянь і систем рівнянь, оптимізаційних задач. (Ривкінд стор. 69-71)
4. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. (Ривкінд стор. 71-74). Практична робота 

Презентація до заняття
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор.49-56
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 56
Виконати завдання на ПК: стор. 56-  пит. 2

                                                         
                                                          
Заняття 6Обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків(Практична робота 2)

Практична робота Задача 2,   Задача 3
Відеоматеріали до Задачі 2 
Відеоматеріали до Задачі 3
Інтерактивна вправа + тест . (Почати тест.....)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор57-64
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер
 Заняття 7. Розв'язування задач з різних предметних галузей (Практична робота 34)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 69-74 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 74 - пит.1
Виконати задачу: стор. 74-  пит. 7
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер


Розділ 3. Системи керування базами  даних.
Заняття 8. Поняття  бази даних
 і  систем  керування базами даних,  їх призначення.
План
1. Поняття бази даних 
2. Поняття систем керування базами даних 
3. Призначення баз даних і СКБД Модель «сутність-зв'язок» предметної області.
Презентація до заняття
Відеоуроки до теми Бази даних Access
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 75-81
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 81 - пит.2, 5
Виконати задачу: стор. 81-  пит. 3Заняття 9. Реляційні   бази даних, їхні обєкти.
План
1. Поняття реляційної бази даних. 
2. Об’єкти реляційної бази даних. 
3. Створення таблиць. 
4. Введення і редагування даних різних типів. 
5. Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Запити на вибірку даних.
Презентація до заняття
ТЕСТ (Почати тест)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 82-86; стор. 84-85
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 85 - пит. 2
Виконати задачу: стор. 86-  пит. 2

Заняття 10. Створення таблиць. введення і редагування 
даних різних типів (Практична робота 4)
Практична робота 
Задача 1                                    Відеоматеріали до задачі 1
Задача 2                                    Відеоматеріали до задачі 2                                  Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 75-81
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 11. Створення і опрацювання таблиць. Запити на вибірку (Практична робота 5)
Практична робота 
Задача                                     Відеоматеріали до задачі
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 103-106
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:vus66@ukr.net   або   на вайбер


Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

Заняття 12. Технології опрацювання мультимедійних даних.
План
1. Технології опрацювання мультимедійних даних. Теоретичний матеріал
2. Проектування та створення об’єктів мультимедіа. Презентація

Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 108-136
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 130
Виконати задачу: стор.  138 Відео до задачі

Заняття 13. Опрацювання відеоданих (Практична робота 6)
Відепматеріали до практичної роботи
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер

Заняття 14. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.
План
1. Системи керування вмістом для веб-ресурсів.  Теоретичний матеріал
2. Створення та адміністрування сайту. Теоретичний матеріал
3. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.
Додатковий матеріал Веб-технології
Урок 1. Веб-дизайн та веб-розробка    Відео

Урок 2. Структура web-сторінки         Відео
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 115-118, 131-138
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  136


Заняття 15. Створення веб-сторінки сайту. Мова НТML
 (Практична робота 7)
Завдання 2        Відеоматеріали до завдання 2
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 114-119
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер


Заняття 16. Створення та адміністрування сайту через СКС 
(Практична робота 8)
Завдання 1                          Відеоматеріали до завдання 1
Завдання 2                        
          Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 122-128
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер

(Вибірковий модуль)
Основи електронного документообігу
Розділ 5. Документи та документооббіг

Заняття 20. Поняття  документу. Документообіг.
План
1.Поняття документу. 
2. Призначення та класифікація документів. 
3. Документообіг. 
4. Загальні правила оформлення документів. 
5. Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  - пит. 
Виконати задачу: стор.  -  пит. 

Заняття 21. Шаблони та формуляр-зразки документа. 
Реквізити документа.
План
        1. Шаблони та формуляр-зразки документа.
        2. Реквізити документа
        3. Правила оформлення сторінки.
        4. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків.
        5. Правила та вимоги оформлення письмової роботи Стандарти та уніфіковані системи документації.
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  - пит. 
Виконати задачу: стор.  -  пит. 

Заняття 22. Використання шаблону та формуляр-зразка документа (Практична робота 9)

Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  - пит. 
Виконати задачу: стор.  -  пит. 

Заняття 23. Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків (Практична робота 10)

Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  - пит. 
Виконати задачу: стор.  -  пит. 

Розділ 6. Технічні та програмні засобиобробки документів та інформації 
Заняття 24.

Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  - пит. 
Виконати задачу: стор.  -  пит. 
Заняття 25.

Заняття 26.

Заняття 27.

Заняття 28.
Заняття 29.
Заняття 30.
Заняття 31.
Заняття 32.
Заняття 33.
Заняття 34.
Заняття 35.