Інформатика 1 курс

 1 курс Дисипліна "Інформатика"

       Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер 

 Підручник  "Інформатика"  10(11) кл  Ривкін Й.Я. та ін.

Додатково
Підручник "Інформатика"  (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики). Руденко В.Д., Речіч Н.В., Потієнко В.О.
(авт. О.О.Бондаренко, В.В.Ластовецький, О.П.Пилипчук, Є.А.Шестопалов)
Інформатика 10 клас академічний рівень
(авт. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Й. Я. Рівкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас академічний рівень
(авт. Й. Я. Рівкінд, Т. І. Лисенко, Л. О. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 10 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г .Кузмінська)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська)
Прикладна інформатика
(авт. Коротенко)
(авт. В.Руденко, Н.Речич, В.Потієнко)


Розділ 1. Інформаційні технології в суспільстві.


Заняття 1. Інформаційні технології у суспільстві. (Лекція)
План
    1. Інформація, повідомлення, дані
    2. Інформаційні процеси
    3.Основні складові та ознаки сучасного суспільства
    4. Сучасні інформаційні технології.
    5. Людина в інформаційному суспільстві
    Презентація " Інформація, повідомлення, дані,         інформаційні процеси"
    Презентація "Техніка безпеки"
    Презентація "Сучасні ІТ"
    Тест "Інформаційні технології в суспільстві"
    Тест "Техніка безпеки в комп'ютерному класі"
    Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 5-9 
    Робота в зошиті
    Дайте відповіді на запитання: стор. 9 
    Виконати завдання: стор. 9
                                                    
                                            
Заняття 2. Інформаційна безпека. 
Навчання та професії в інформаційному суспільстві. (Лекція)

План
1. Проблеми інформаційної безпеки
2. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
3. Навчання в Інтернеті.
4. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці
5. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника Комп’ютерно-орієнтовані засоби діяльності.
Презентація " Проблеми  інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення"
Презентація "Комп'ютерно - орієнтовані засоби планування"
Тест  "Основи інформаційної системи"
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор.10-18
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 14 
Виконати завдання: стор. 13

 Інтернет комерція. Електронне урядування.  Штучний інтелект. 
План
1. Інтернет-маркетинг 
2. Інтернет-банкинг 
3. Системи електронного урядування 
4. Штучний інтелект Інтернет речей.Smart-технології та технології колективного інтелекту.

Презентація " Інтернет- маркетинг та інтернет -банкінг"
Презентація "Штучний інтелект"
Тест  "Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг" 
Тест "Штучний інтелект"
Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд  стор.  23-35 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 35 
Виконати завдання: стор. 35


Заняття 3. Навчання в Інтернеті. 
Професії майбутнього. (Практична робота 1)

Презентація " Навчання в Інтернеті"
Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд  стор.15-17
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер                     

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ  


Заняття 4. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. 
Комп'ютерний експертимент. 
План 
1. Моделі і моделювання. Класифікація моделей. 
2. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів.
3. Комп'ютерний експеримент. 
4. Основи статистичного аналізу даних.Презентація
Презентація до теми
Тест " Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний 
експеримент
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 36-48
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 41 
Виконати завдання: стор. 42-  пит. а

Відеоматеріали 1 до практичної роботи
Відеоматеріали 2 до практичної роботи
Інтерактивна вправа + тест . (Почати тест.....)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор.42-48
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер 


Заняття 5.  Візуалізація рядів даних. 
Створення діаграм.  Аналіз даних.

План 
1. Візуалізація рядів і трендів даних.
2. Інфографіка. Відеоматеріали тут
3. Розв'язування рівнянь і систем рівнянь, оптимізаційних задач. (Ривкінд стор. 69-71)
4. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. (Ривкінд стор. 71-74). Практична робота 

Презентація до заняття
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор.49-56
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 56
Виконати завдання на ПК: стор. 56-  пит. 2

                                                         
                                                          
Заняття 6Обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків(Практична робота 2)

Практична робота Задача 2,   Задача 3
Відеоматеріали до Задачі 2 
Відеоматеріали до Задачі 3
Інтерактивна вправа + тест . (Почати тест.....)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор57-64
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер
 Заняття 7. Розв'язування задач з різних предметних галузей (Практична робота 34)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 69-74 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 74 - пит.1
Виконати задачу: стор. 74-  пит. 7
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер


Розділ 3. Системи керування базами  даних.
Заняття 8. Поняття  бази даних
 і  систем  керування базами даних,  їх призначення.
План
1. Поняття бази даних 
2. Поняття систем керування базами даних 
3. Призначення баз даних і СКБД Модель «сутність-зв'язок» предметної області.
Презентація до заняття
Відеоуроки до теми Бази даних Access
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 75-81
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 81 - пит.2, 5
Виконати задачу: стор. 81-  пит. 3Заняття 9. Реляційні   бази даних, їхні обєкти.
План
1. Поняття реляційної бази даних. 
2. Об’єкти реляційної бази даних. 
3. Створення таблиць. 
4. Введення і редагування даних різних типів. 
5. Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Запити на вибірку даних.
Презентація до заняття
ТЕСТ (Почати тест)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 82-86; стор. 84-85
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 85 - пит. 2
Виконати задачу: стор. 86-  пит. 2

Заняття 10. Створення таблиць. введення і редагування 
даних різних типів (Практична робота 4)
Практична робота 
Задача 1                                    Відеоматеріали до задачі 1
Задача 2                                    Відеоматеріали до задачі 2                                  Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 75-81
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 11. Створення і опрацювання таблиць. Запити на вибірку (Практична робота 5)
Практична робота 
Задача                                     Відеоматеріали до задачі
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 103-106
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:vus66@ukr.net   або   на вайбер


Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

Заняття 12. Технології опрацювання мультимедійних даних.
План
1. Технології опрацювання мультимедійних даних. Теоретичний матеріал
2. Проектування та створення об’єктів мультимедіа. Презентація

Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 108-136
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 130
Виконати задачу: стор.  138 Відео до задачі

Заняття 13. Опрацювання відеоданих (Практична робота 6)
Відепматеріали до практичної роботи
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер

Заняття 14. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.
План
1. Системи керування вмістом для веб-ресурсів.  Теоретичний матеріал
2. Створення та адміністрування сайту. Теоретичний матеріал
3. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.
Додатковий матеріал Веб-технології
Урок 1. Веб-дизайн та веб-розробка    Відео

Урок 2. Структура web-сторінки         Відео
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 115-118, 131-138
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  136


Заняття 15. Створення веб-сторінки сайту. Мова НТML
 (Практична робота 7)
Завдання 2        Відеоматеріали до завдання 2
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 114-119
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер


Заняття 16. Створення та адміністрування сайту через СКС 
(Практична робота 8)
Завдання 1                          Відеоматеріали до завдання 1
Завдання 2                        
          Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 122-128
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net   або   на вайбер

(Вибірковий модуль)
Основи електронного документообігу
Розділ 5. Документи та документообіг
Вибірковий модуль. Інформатика 10 клас. Електронний документообігЗаняття 18. Поняття документа. Документообіг.
План
1.Поняття документу. 
2. Призначення та класифікація документів. 
3. Документообіг. 
4. Загальні правила оформлення документів. 
5. Стиль ділового листування . Логічні елементи тексту та порядок його викладення
Презентація до теми "Поняття документа. Призначення та класифікація..."

6. Шаблоні та формуляр-зразки документа. Презентація       
7.  Реквізити документа        
8Правила оформлення сторінки.        
9. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Презентація      
10.  Правила та вимоги оформлення письмової роботи Стандарти та уніфіковані системи документації.
        
Презентація  до теми


Д/з Опрацювати   Підручник "Інформатика"  (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики). Руденко В.Д., Речіч Н.В., Потієнко В.О.   Стор. 12-21
Дайте відповіді на запитання: стор. 13


Заняття 19.  Використання шаблону та формуляр-зразка документа  ( Практична робота 9)
Завдання  1 практичної роботи
Завдання  2 практичної роботи
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vus66@ukr.net  або   на вайбер 

Заняття 20.  Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та указівників  ( Практична робота 10)
Завдання 1  практичної роботи
Завдання 2 практичної роботи      Презентація      
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vus66@ukr.net  або   на вайбер

Розділ 6. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації 

Заняття 21.  Системи керування електронними документами.
План
1. Системи керування електронними документами.  теоретичний матеріал
2. Технічні засоби обробки документів та інформації. Теоретичний матеріал
3. Програмні засоби обробки документів та інформації. 
Теоретичний  матеріал
Презентація  до теми.

Класифікація офісної техніки. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання та транспортування документів. Теоретичний матеріал
Навчальні відео до заняття відео 1    та відео 2
Д/з . Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати інтерактивну вправу 

Заняття 22. Створення ділових документів (Практична робота 11)
Завдання до практичної роботи

Заняття 23.   Дії з об’єктами.  Колективна робота над великим документом (Практична робота 12)
Завдання до практичної роботи ст. 38
Завдання до практичної роботи 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 24. Створення   комп’ютерних бюлетенів та буклетів (Практична робота 13)
Завдання до практичної роботи 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер

Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
Презентації да занять по темі перегляд

Заняття 25. Електронний документ. Електронний документообіг.
План
1. Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Теоретичний матеріал
2. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.
3. Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа. Теоретичний матеріал
4. OCR-технології для розпізнавання паперових документів.
5. Передавання і зберігання електронних документів.
6. Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.Теоретичний матеріал
Презентація до 1 та 2 питання плану
Презентація  до 3 та 4 питання плану
Презентація  до 5 та 6 питання плану


Заняття 26. Маніпулювання електронними документами (Практична робота 14)

Завдання до практичної роботи

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vus66@ukr.net  або   на вайбер

 (Вибірковий модуль)
         Графічний дизайн (36 год)
Розділ 8. Графічний дизайн. 
Заняття 27.  Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.
План
1. Історія графічної культури. Дизайн та його тенденції. Презентація
2. Ілюстрація. Цифрове мистецтво.  Презентація
3. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. Презентація
Додатково Типографіка, шрифти   Відео
4. Електронні та друковані портфоліо. Теорія   Презентація

Заняття 28-29  Створення електронного та друкованого портфоліо. (Практична робота 15-16)
Завдання   до практичної роботи

Розділ 9. РАСТРОВА ГРАФІКА
Заняття 30. Растова графіка.
План
1. Характеристики зображення та засобів його відтворення.  Презентація
2. Растровий графічний редактор як інструмент дизайну.
3. Основні інструменти для малювання. Інструменти виділення. 
4. Концепція побудови пошарового зображення. Робота з шарами. Презентація. Трансформація об'єктів. Створення колажів. Прийми колажування. Ретуш та художня обробка зображень
Теоретичний матеріал 2
Відео Завантаження та встановлення растрового графічного редактора GIMP 


Заняття 31  Створення пошарового зображення. (Практична робота 17)
Практичне завдання 1.  
Практичне завдання 2. Тема:  робота з шарами  у середовищі GIMP. перейти 
фото до практичного завдання 2
Додаткове практичне завдання

Заняття 32  Створення колажу (Практична робота 18)
До практичної роботи скачати фото 1 і фото 2


Заняття 33  Робота з текстом. Робота з виділеними областями.  ( Практична робота 19)
Практичне завдання 1
Практичне  завдання 2


Розділ 12. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН У ПОЛІГРАФІЇ.

Заняття 39. Графічний дизайн у поліграфії.
План
1. Комп'ютерна верстка. Програми для комп'ютерної верстки: інтерфейс, основні функції. Теоретичний матеріал.
2. Інструменти роботи з текстом та зображенням. Концепція багатосторінкового документа. Презентація
3. Смислові та художньо-декоративні завдання під час підготовки поліграфічної продукції. Основні друкарські терміни. Презентація.

Заняття 40. Листівки, буклети.
План
1.Листівка. Призначення. Теоретичний матеріал
2. Композиційні прийоми створення листівки. Презентація
3.  Буклет. Призначення. Принципи композиції. Відео
4. Види буклетів. Способи складання буклетів  Теоретичний матеріал

Заняття 41.  Створення листівки. (Практична робота 23)
Завдання  до практичної роботи

Заняття 42.  Створення інформаційного буклету. (Практична робота 24)
Завдання  до практичної роботи


Заняття 43.  Оформлення та макетування багатосторінкового видання – журналу(Практична робота 25)
Завдання  до практичної роботи(Вибірковий модуль) 
Комп'ютерна анімація (16 год)

Заняття 45 Основи анімації.
1. Анімація. Види анімації. Комп’ютерна анімація. Етапи створення
анімованого зображення. Приклади застосування анімації.
2. Програмні середовища для створення анімацій Презентація
3. Призначення та основні функції редактора GIF-анімацій. Теоретичний матеріал
4. Формати файлів комп'анімації. Теоретичний матеріал
 Відео Створення анімації в GIMP

Заняття 46Пошук та перегляд файлів з анімацією різних видів. (Практична робота 26)  
Завдання  до практичної роботи

Розділ 14. ВЕКТОРНА АНІМАЦІЯ.
Заняття 47. Векторна анімація.
1. Основи векторної графіки. 
2. Створення та редагування векторних зображень. 
3. Векторна анімація. Види векторної анімації: покадрова, руху, форми, з використанням криволінійних шляхів. Теоретичний матеріал
4. Анімація руху одного або кількох обєктів. Анімація обертання.  Теоретичний матеріал

Підручник Macromedia Flash 5.0 

Анімація руху в Macromedia Flash "Метелик" - відео 

Як створити флеш анімацію - основні правила

Заняття 48. Створення простого анімаційного зображення. (Практична робота 27)    Завдання до практичної Покадрова анімація у Macromedia Flash 8

 - відео част.1  та част.2


Заняття 49Редагування початкових файлів анімації. Експорт анімації. (Практична робота 28)
Завдання до практичної роботи

Заняття 50Інструменти трансформації і деформації. Анімація кольору. Створення керованої анімаціїТеоретичний матеріал

Заняття 51.Створення керованої анімації. (Практична робота 29)
Завдання до практичної роботи


Немає коментарів: